•  

     

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Konsumentów

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta życzenia trafnych i przemyślanych zakupów towarów i usług, życzliwych sprzedawców i usługobiorców, skutecznego dochodzenia roszczeń oraz rozwagi przy zawieraniu umów, składa Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Chrzanowie wraz z pracownikami. 

Jako pierwszy w historii uznał prawa konsumenckie i zaakcentował potrzebę ochrony konsumentów John Fitzgerald Kennedy - Prezydent Stanów Zjednoczonych kierując do Kongresu amerykańskiego przemówienie, w którym sformułował definicje konsumenta: ,,Konsumenci to z definicji my wszyscy. Jest to największa grupa ekonomiczna, mająca wpływ i jednocześnie poddana wpływom niemal każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. Mimo to, jest to jedyna ważna grupa, której głos i opinie są rzadko brane pod uwagę."

 

Dodaj komentarz
Script logo