•  

     

84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

 

 

To ważna rocznica, która przypomina nam o konieczności budowania pokoju, współpracy międzynarodowej i zapobiegania konfliktom zbrojnym. Mimo upływu lat, pamiętajmy o ofiarach wojny i starajmy się, aby nigdy więcej nie przyszło nam doświadczyć takiej tragedii.

 

 

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo