Alwernia: Informacja dla rolników

Informacja dla rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że rolnicy którzy użytkują grunty o powierzchni mniejszej niż 10 hektarów i nie mają zmian w porównaniu z 2018 r., mogą w dniach od 15 lutego do 14 marca 2019 r. składać „Oświadczenie” o braku zmian, w Biurze Powiatowym ARiMR w Chrzanowie, ul. Fabryczna 16.


„Oświadczenie”, które składane jest tylko w wersji papierowej, zastępuje wniosek o płatność i można je złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.
Po tym terminie, od 15 marca do 15 maja 2019 r. będzie można składać tylko wnioski w formie elektronicznej
w aplikacji eWniosekPlus.

Jednocześnie informujemy, że grunty w Gminie Alwernia w miejscowościach: Mirów, Nieporaz, Okleśna, Podłęże i Żródła zostały zakwalifikowane do ONW czyli obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi specyficznymi utrudnieniami, za co przysługuje dodatkowa dopłata i rolnicy deklarujący działki w tych miejscowościach składają wnioski w aplikacji eWniosekPlus od 15 marca do 15 maja 2019 r.
W Biurze Powiatowym ARiMR w Chrzanowie będą uruchomione stanowiska komputerowe, na których pracownicy ARiMR będą udzielać pomocy technicznej w wypełnianiu wniosków.

Informacje: tel. 32 678 59 88 lub 32 620 12 70 oraz na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl

Zapraszamy do Biura Powiatowego ARiMR w Chrzanowie, ul. Fabryczna 16

Alwernia, http://www.alwernia.pl/, https://www.alwernia.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/informacja-dla-rolnikow.html

Dodaj komentarz
Script logo