Będzie nowy most w Mętkowie

Na ul. Chechlanej na rzece Chechło w Mętkowie powiat chrzanowski buduje nowy most. Otrzymał na to zadanie 1 592 987 zł z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Wartość zadania wynosi 3 354 710 zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych, rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu mostowego. Termin realizacji zadania upływa 15 listopada. 

Trzebina

Dodaj komentarz
Script logo