•  

     

Burmistrz pozyskał nowe tereny

Wojewoda Łukasz Kmita przekazał na ręce burmistrza Jarosława Okoczuka specjalne zarządzenie. Mocą tego dokumentu Wojewoda Małopolski wyraża zgodę na sprzedaż na rzecz Gminy Trzebinia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – miasto, obręb Góry Luszowskie.

Z uwagi na zagrożenie powstawania zapadlisk część terenów w gminie Trzebinia zostało wyłączonych z użytkowania. To między innymi południowa część ogródków działkowych przy ul. Jana Pawła II czy boisko sportowe przy ul. Grunwaldzkiej. Burmistrz zaczął więc szukać alternatywnych działek, gdzie można by utworzyć tereny sportowe, rekreacyjne czy przeznaczyć je pod zabudowę jedno, jak i wielorodzinną. Naprzeciw oczekiwaniom władz miasta wyszedł wojewoda Łukasz Kmita. Właśnie Skarb Państwa jest bowiem w posiadaniu liczącego blisko 27 ha terenu w Górach Luszowskich, w rejonie ulic Zielonej i Stojałowskiego, przy granicy z Jaworznem, gdzie można by ulokować nowe funkcje.

Wojewoda i burmistrz  pokazują teren, który wykupi Gmina

- Zainicjowałem działania, aby do zasobu samorządu Trzebini wszedł spory teren, którym gmina będzie mogła rozporządzać. To duża nieruchomość złożona z 11 działek ewidencyjnych. Wartość terenu, według operatu szacunkowego, wynosi ok. 1,5 mln zł. Zdecydowałem, że Gmina będzie mogła nabyć go z zastosowaniem 99 proc. bonifikaty, czyli za 1 proc. wartości. Zapłaci za ten teren niespełna 15 tys. zł – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita, który w poniedziałek przekazał burmistrzowi zarządzenie w tej sprawie.

Kilka dni wcześniej, podczas nadzwyczajnej sesji, zgodę na wykup wyraziła Rada Miasta Trzebini. Gdyby Gmina przejęła ten teren w formie darowizny, nie mogłaby później sprzedawać działek. Stąd wykup z bonifikatą.

Burmistrz Jarosław Okoczuk planuje przeznaczyć ten teren m.in. pod sport i rekreację. Na części można by ulokować boisko, ogródki działkowe, dalej budynki jedno i wielorodzinne.

  • Wszelkie pomysły na zagospodarowanie tej ziemi będę konsultował z mieszkańcami. Będę rozmawiał z przedstawicielami osiedli Gaj i Siersza oraz z każdą osobą zainteresowaną tematem. Chcę, by także lokalna społeczność stała się architektem tej okolicy – mówi burmistrz Jarosław Okoczuk.

 

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo