Cech Kominiarzy sprawdzi wiarygodność i kwalifikacje

Powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie, można sprawę zgłosić do Cechu, który sprawdzi wiarygodność i potwierdzi kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie. 

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy rekomenduje i nadzoruje kominiarzy będących jego członkami. Ma na celu wspópracę z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi. Cech ma za zadanie stać na straży przestrzegania Kodeksu Etycznego i Dobrych Praktyk Kominiarskich oraz prowadzenie edukacji społecznej: jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych i jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne. 

Źródło powiat-chrzanowski.pl

 

Script logo