Chcesz dotację na wymianę pieca? Złóż wniosek!

Wnioski o przyznanie w 2021 roku dotacji do nowego źródła ciepła można złożyć za pomocą e-puap bądź też osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini.

 

Za pomocą platformy e-puap wnioski będą przyjmowane od 1 stycznia 2021 roku. Natomiast od 4 stycznia 2021 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 (w godzinach pracy urzędu).

 

W 2020 roku na dotacje do wymiany piecy gmina wydała blisko pół miliona złotych. Pieniądze otrzymało 104 mieszkańców. W projekcie budżetu na 2021 rok na dotacje do ekologicznych urządzeń grzewczych zabezpieczono 200 tys. zł. W ciągu roku kwota może zostać zwiększona. Tak było w ostatnich latach.

 

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo