•  

     

Chrzanów otrzyma wsparcie doradcze Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Podpisana 22 czerwca 2021 r. umowa zapewni pakiet pomocy technicznej w celu wsparcia rewitalizacji obszarów miejskich tego dawnego miasta przemysłowego.

 

Podstawowymi elementami planów rewitalizacji Chrzanowa są mieszkalnictwo i łączność.

Nowa dzielnica zostanie zbudowana zgodnie z zasadami efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Eksperci EBI pracujący na zlecenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, partnerstwa doradczego między Komisją Europejską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), będą doradzać gminie Chrzanów w zakresie rozwoju innowacyjnego projektu eko-dzielnicy, którego celem jest zaoferowanie mieszkań spełniających potrzeby wszystkich grup społecznych, w tym rodzin, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

 

Chrzanów musi na nowo odnaleźć się w obliczu wyzwań związanych z szybką transformacją swojego systemu gospodarczego. Odejście z regionu przemysłu ciężkiego, a także rozwój małych przedsiębiorstw produkcyjnych, logistyki i usług wymagają zmiany strategii rozwoju w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców, nie tylko w zakresie dostępnych mieszkań, lecz także w zakresie powierzchni przeznaczonych dla biznesu i handlu detalicznego – dwóch obecnych sił napędowych gospodarki miasta.

 

Z myślą o wsparciu sprawiedliwej transformacji okręgu w bardziej zrównoważoną gospodarkę eksperci EBI przeprowadzą analizę i przedstawią władzom Chrzanowa strategię rozwoju i koncepcję rewitalizacji ważnego obszaru miasta położonego pomiędzy rynkiem a nowym dworcem kolejowym. Ogólny plan zakłada stworzenie tętniącej życiem, „włączającej” i zrównoważonej dzielnicy, oferującej wysoką jakość życia, a jednocześnie dobrą siatkę połączeń z sąsiednimi miastami i całym regionem. Nowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przygotowana w ramach umowy przez ekspertów EBI i usługodawców zewnętrznych będzie obejmować wielopokoleniowe budynki wielorodzinne o minimalnym zapotrzebowaniu na energię, zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i z uwzględnieniem lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych.

 

„Wsparcie dla europejskich miast jest jednym z najważniejszych celów Europejskiego Banku Inwestycyjnego na nadchodzące lata. Ośrodki miejskie odczuwają w coraz większym stopniu skutki zanieczyszczenia powietrza oraz zmian klimatu. Odpowiedź na te wyzwania wymaga nie tylko nakładów finansowych, w czym EBI, jako bank klimatyczny UE, ma istotną rolę do odegrania, ale przede wszystkim właściwych pomysłów i starannie przygotowanych projektów inwestycyjnych przeciwdziałających temu zagrożeniu. To jest prawdziwa wartość dodana Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, które wraz z EBI wspiera gminę Chrzanów w budowie jej pierwszej eko-dzielnicy” mówi Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, która jest odpowiedzialna za działalność Banku w Polsce.

 

Pomoc zapewniona przez Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w ramach inicjatywy URBIS obejmie również studium wykonalności, plan realizacji projektu i strategię finansowania, które będą kluczowe dla zabezpieczenia finansowania projektów ze źródeł unijnych lub krajowych.

 

Z tego sukcesu niezwykle cieszy się Burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek: „Teren objęty projektem ma olbrzymi potencjał. To ścisłe Śródmieście Chrzanowa, w najbliższym sąsiedztwie naszego Rynku. Dlatego bardzo mi zależy na jakości budynków mieszkalnych, które tutaj powstaną. Co więcej, jako lider w poprawie jakości powietrza, zwracamy szczególną uwagę na kwestie ekologiczne. Zrównoważone, ekologiczne budownictwo, to kolejny krok w kierunku zwiększenia jakości życia naszych obecnych i przyszłych mieszkańców. Bliskie sąsiedztwo dworców PKP i autobusowego oraz bezpośredni dostęp do różnorodnych usług społecznych z pewnością przyczynią się do sukcesu tej inwestycji. Cieszę się, że Europejski Bank Inwestycyjny dostrzegł ten potencjał i postanowił zainwestować w Chrzanowie”.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo