Strona główna

 • Zmarł Stanisław Zygadło - Samorządowiec, społecznik zasłużony dla Chrzanowa

  Z głębokim żalem przyjęliśmy do wiadomości, że w wieku 80 lat zmarł Stanisław Zygadło - wieloletni samorządowiec, działacz społeczny, odznaczony medalem Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Ziemi Chrzanowskiej.

 • Ogłoszenie o konkursie otwartym

  Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

 • Bezpłatne badania mammograficzne

  Informujemy, że LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

 • Nieodpłatne szkolenia dla NGO

  W listopadzie i grudniu zapraszamy organizacje pozarządowe na cykl bezpłatnych szkoleń online, których celem jest wsparcie NGO w rozwoju, profesjonalizacji oraz dywersyfikacji środków finansowych.

 • Komunikat - Nowe Zasady Bezpieczeństwa

  Od soboty, 7 listopada wchodzą nowe zasady bezpieczeństwa. Będą obowiązywały do 29 listopada - z możliwością przedłużenia.

 • Coraz bliżej budowy boiska

  Po latach starań udało się zrobić kolejny krok w kierunku budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Trzebini. Radni zgodzili się na zamianę działek przy ul. Ochronkowej w centrum miasta, które dziś są we władaniu osób prywatnych, na gminny teren w Pile Kościeleckiej, co docelowo umożliwi rozpoczęcie prac.

 • Pomoc dla przedsiębiorców w związku z zamknięciem cmentarzy

  Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

 • Wróć z POWERem!

  Celem projektu jest wsparcie 700 osób, które powróciły bądź zamierzają powrócić z zagranicy do Małopolski, w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacjach oraz możliwości skorzystania z usług specjalistycznych (prawnych, podatkowych, psychologicznych) udziału w sesjach mastermind czy skorzystania z punktu co-workingu.

Script logo