Dofinansowanie do wymiany sieci cieplnych

Spółka pozyskała ponad 4 miliony złotych dofinansowania na projekt modernizacji sieci cieplnych w Trzebini. Samo wsparcie wynosi ponad 70 proc. wartości całego zadania. Projekt ma na celu wymianę trzech kilometrów sieci ciepłowniczej oraz zmianę trasy sieci na tereny zurbanizowane i rozwojowe celem podłączenia nowych klientów. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2022 roku, a wymieniane odcinki sieci będą sukcesywnie oddawane do eksploatacji.

Veolia Południe sp. z o.o. już w 2019 roku deklarowała, że w związku z przygotowaniem do realizacji projektu, przy jego aktualnych założeniach, będzie możliwość podłączenia do sieci m.in. budynków gminnych położonych przy ul. Pułaskiego 3, 5, 7, 9.

Dodatkowo na ten moment istnieje możliwość techniczna podpięcia do sieci ciepłowniczej także budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 43 oraz kamienicy stojącej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2 i 4.

 

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo