Dookoła Fabloku

Projekt realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Szkołą Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie. Osią przedsięwzięcia jest historia związana z Pierwszą Fabryką Lokomotyw w Polsce „Fablok”. Zaplanowane w projekcie działania mają na celu czynne zaangażowanie mieszkańców, którym ta historia jest szczególnie bliska, i którzy chcieliby się przyczynić do jej zachowania. Czas trwania: luty 2021 – lipiec 2021. Zapraszamy na stronę internetową projektu.

 

Więcej informacji

 

Co będzie się działo?

 

Program „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2020-2021”, bazuje na doświadczeniach oraz jest kontynuacją i rozwinięciem pilotażowego przedsięwzięcia PAFW o tej samej nazwie, zrealizowanego w roku 2009 i kontynuowanego w latach 2010-2019. Celem Programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy PAFW na terenie tej samej gminy lub kilku gmin. Współpraca ta ma się przyczynić do wzmocnienia budowy kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń i rezultatów programów PAFW. Ponadto Program ma się przyczynić do wzmocnienia i integracji liderów społecznych oraz do promocji PAFW i popularyzacji jej celów realizowanych poprzez programy skierowane do społeczności lokalnych.

 

Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało "Apostoł Dobroci", Stowarzyszenie "Za Piecem", Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów, Stowarzyszenie "Cześć".

 

Patronat honorowy nad konkursem na mural objął prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo