FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHRZANOWIE

Z tego względu od 19 października 2020 r. kontakt z Urzędem Miejskim w Chrzanowie powinien odbywać się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (w tym systemu ePUAP), telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.
Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Chrzanowie oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację, która nie wymaga potwierdzenia, należy składać do specjalnie przygotowanej urny ustawionej przed głównym wejściem do budynku Urzędu Miejskiego. Wszystkie dokumenty będą poddane kwarantannie przez 24h.W przypadku konieczności potwierdzenia składanych dokumentów należy skontaktować się z Dziennikiem Podawczym za pomocą zainstalowanego przy głównym wejściu do budynku Urzędu domofonu.

Wejścia do Urzędu Miejskiego zostaną zamknięte. Do Urzędu Stanu Cywilnego otwarte będzie tylko (oszklone) wejście  w tunelu.

Nieczynny będzie mieszczący się w urzędzie punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Chrzanowie. Prosimy o dokonywanie opłat przelewem lub w siedzibie Banku Spółdzielczego.

Wszystkie zmiany obowiązują do odwołania. Informacje będą aktualizowane na bieżąco.
Przepraszamy za utrudnienia, ale sytuacja epidemiczna jest poważna i nie należy lekceważyć zagrożenia. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Skrócony wykaz telefonów oraz podstawowy zakres spraw dostępny pod adresem

https://www.chrzanow.pl/sars-cov-2/funkcjonowanie-urzedu-miejskiego.html

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo