III Edycja Forum Regionalnego Między Małopolską a Górnym Śląskiem

Tym razem hasłem przewodnim będzie przemysł. Organizatorzy spotkania zamierzają spojrzeć na niego z rożnych płaszczyzn, np. gospodarczej i kulturowej i prześledzić jego wpływ na rozwój niektórych miejscowości znajdujących się w granicach województw śląskiego i małopolskiego. 

Ważnymi elementami związanymi z tym tematem są także: migracja ludności, tworzenie nowych miejsc pracy, asymilacja, upadek zakładów pracy, dziedzictwo kulturowe czy szlak zabytków techniki.

Forum adresowane jest do wszystkich, którzy działają na rzecz zachowania tożsamości lokalnej, a także muzealników, etnografów, regionalistów, bibliotekarzy, historyków.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja pod linkiem:

Script logo