Informacja dotycząca „małych grantów”

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na posiedzeniu w dniu 14.08.2019r. podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na  realizację zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi  w trybie pozakonkursowym, tzw. „małe granty” (art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

 

 

 

 

 

 

Źródło Powiat-Chrzanowski.pl

Dodaj komentarz
Script logo