• Sonda

Informacja dotycząca „małych grantów”

 

 

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, iż wyczerpane zostały środki zaplanowane w rezerwie celowej budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 rok przeznaczone na realizację zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi  w trybie pozakonkursowym, tzw. „małe granty” (art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). O ewentualnym uruchomieniu dodatkowych środków poinformujemy odrębnym komunikatem.

Dodaj komentarz
Script logo