•  

     

Informacja o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2020r

W dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 podczas sesji Rady Miejskiej w Chrzanowie odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Chrzanów za 2020 r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6,7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. w debacie mogą zabierać głos mieszkańcy. Każdy mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chrzanowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (wzór poniżej do pobrania).

Ustawodawca dopuścił w ustawie wyłącznie pisemną formę zgłoszenia. W związku z powyższym zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Chrzanów za 2020 r. można składać do dnia 28 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, Aleja Henryka 20.

Osoby wyrażające zainteresowane udziałem w debacie, obok pisemnego zgłoszenia, proszone są również o podanie danych kontaktowych (numer telefonu komórkowego, adres email). Ze względu na to, że sesja odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), niezbędnym jest dysponowanie dostępem do internetu oraz komputerem wyposażonym w mikrofon, kamerę i głośniki. Osobom, które nie posiadają takich warunków zapewnione zostanie stanowisko w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Chrzanów za 2020 r. Rada Miejska w Chrzanowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Chrzanowa wotum zaufania.

RAPORT O STANIE GMINY CHRZANÓW ZA 2020 r.

 
 
 
Źródło: www.chrzanow.pl
 
Script logo