Jest pozwolenie na budowę parkingu przy dworcu PKP

Teraz gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu na realizację prac. Parking przy ul. Dworcowej w Trzebini ma być gotowy w tym roku.

 

Inwestycja miała być realizowana w ubiegłym roku. Jednak z przyczyn niezależnych od gminy, opóźniało się opracowanie dokumentacji projektowej, a tym samym uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

- Przyczyny opóźnień w realizacji zlecenia są złożone. By wykorzystać cały potencjał placu przy ul. Dworcowej w Trzebini, projektant dokumentacji musiał uzyskać zgodę ministra infrastruktury na odstępstwo od warunków technicznych. Na jej wydanie trzeba było czekać kilka miesięcy. Zaważyły także kwestie proceduralne w zakresie dokonywania uzgodnień branżowych. Sprawa dotyczyła konkretnie przebudowy kabla telekomunikacyjnego – tłumaczy Tomasz Glazer, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w Trzebini.

Opracowanie dokumentacji opóźniły również trudności wynikające z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.


Przetarg na budowę parkingu przy dworcu kolejowym zostanie ogłoszony niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja ma być gotowa w tym roku. Na jej realizację zabezpieczono budżecie gminy 1,2 mln zł. Przy dworcu powstanie około 100 urządzonych miejsc postojowych.

Projektantowi, który nie wywiązał się z realizacji umowy w terminie, Urząd Miasta w Trzebini naliczy karę umowną.

 

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo