Kolejne laptopy dla uczniów

Dofinansowanie to grant nr 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych poprzez zakup sprzętu komputerowego o łącznej wartości prawie 75.000,- zł, umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i skutkami koronawirusa. Sprzęt komputerowy, który dzięki temu projektowi zostanie zakupiony do szkół, ma umożliwiać zdalne nauczanie w czasie pandemii.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

 

W roku 2020 Gmina Chrzanów pozyskała łącznie 280 tys zł na zakup laptopów do zdalnej nauki w ramach programów: Zdalna szkoła, Zdalna szkoła +, Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Zakupiono 82 laptopy z oprogramowaniem, a z Małopolskiej Tarczy planuje zakupić dodatkowe 21 sztuk.

Dodatkowo w ramach umowy darowizny od fundacji IMPACT z Warszawy pozyskaliśmy 60 szt. laptopów, które trafiły bezpośrednio do uczniów.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo