Kolejne laptopy trafią do powiatowych szkół

1 marca w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie gościliśmy przedstawicieli Województwa Małopolskiego. Pani Iwona Gibas - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego przekazała na ręce Starosty Chrzanowskiego - Pana Andrzeja Urygi promesę w wysokości 194 400,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów szkół z powiatu chrzanowskiego, w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

 

W spotkaniu uczestniczyli również Pan Bartłomiej Gębala – Wicestarosta, Pan Rafał Kosowski - Radny Województwa Małopolskiego, Pan Dariusz Styrna - Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Pani Ewa Szydłowska-Koryczan - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Pani Iwona Gibas podkreśliła, iż Powiat Chrzanowski jest jednym z największych beneficjentów przedmiotowego programu w całym województwie. Jednocześnie samorząd województwa stara się, by każda szkoła w regionie, która zgłosiła zapotrzebowanie sprzętowe, otrzymała pomoc. Obecnie
w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej do małopolskich szkół trafił sprzęt o wartości 1,5 mln zł. Docelowo będzie to blisko 4 mln zł .

W ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, Powiat Chrzanowski otrzymał 194 400,00 zł dotacji na zakup 58 szt. komputerów przenośnych (laptop, torba, mysz komputerowa), a wkład własny powiatu do projektu wyniósł 29 036,88 zł.

Zakupiony sprzęt trafi do 5 szkół technicznych i branżowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski:

  • Zespołu Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie
  • Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
  • Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
  • Zespołu Szkół w Libiążu
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie

 

Czy wiesz, że …

Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – pakiet edukacyjny to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość. Pozwala również na wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczki dydaktyczne. Program uzupełnia w sposób komplementarny działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Działania wspierające zdalną edukację są prowadzone z wykorzystaniem środków z funduszy europejskich. W tym roku planowane jest uruchomienie kolejnych pokaźnych środków na wsparcie technologiczne małopolskich szkół. Łączna wartość Pakietu Edukacyjnego wyniesie ponad 60 milionów złotych.

 

Źródło: www.powiat-chrzanowski.pl

 

Script logo