•  

     

Konsultacje mpzp dla części Osiedla Salwator

Konsultacje obejmują:

  • konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  • zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji w punkcie konsultacyjnym.

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 12 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki
Projekt planu dostępny będzie od dnia 1 września br. na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl, podstrona → Plan zagospodarowania przestrzennego → Konsultacje projektów i zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w terminie w dniach od 1 września do 15 września 2023 r. pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres konsultacje@um.trzebinia.pl wpisując tytuł wiadomości "KONSULTACJE-PLAN SALWATOR". Więcej informacji: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini ul. Narutowicza 10. Osoba do kontaktu: Żaneta Romanowska, tel. 32 7111 10 61.

 

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo