•  

     

Lato z brydżem dla seniorów

W ramach realizacji zadania od lipca do października 2023 roku odbywać się będą turnieje oraz szkolenia z brydża sportowego. Zaplanowane aktywności odbywać się będą w Ambasadzie Kreatywności w Chrzanowie, Miejscu Aktywności Mieszkańców Chrzanowa ul. Sokoła 24 lub w Libiąskim Centrum Kultury.

Klub Brydża Sportowego LCK ATUT w Libiążu działa na terenie gminy Chrzanów, gminy Libiąż i okolicach. LCK ATUT zajmuje się propagowaniem i upowszechnianiem wiedzy o dyscyplinie jaką jest brydż sportowy, a w szczególności o korzyściach zdrowotnych wynikających z jej uprawiania. Członkowie klubu uczestniczą w imprezach brydżowych o charakterze lokalnym i regionalnym.

Zainteresowani udziałem seniorzy z gminy Chrzanów mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu 608 166 423.

Zapraszamy!

 

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Komitet do spraw Pożytku Publicznego oraz ze środków Gminy Chrzanów.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo