•  

   

List do mieszkańców Młoszowej


Szanowni Państwo!

 

 

17 marca 2019 r. w godz. od 7.00 do 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej po raz kolejny wybieramy Sołtysa oraz przedstawicieli do Rady Sołeckiej. Ponownie kandyduję na Sołtysa Sołectwa Młoszowa ponieważ mam doświadczenie oraz przygotowanie. Jestem bezpartyjna i nigdy nie należałam do żadnej partii politycznej.

Dzięki mojemu zaangażowaniu wiele dobrego dla naszego sołectwa zrobiono. Młoszowa cały czas pięknieje i rozwija się. Dla przypomnienia tylko część inwestycji na terenie naszego sołectwa powstałych od 2010 roku:

 • Plac zabaw przy ul. Florkiewicza oraz 4-elementowa siłownia napowietrzna.
 • Kompleks sportowy „Orlik” wraz z małym placem zabaw i bramą wjazdową przy ZSP Młoszowa.
 • Remont mostu nad potokiem „Młoszówka” w obrębie drogi krajowej DK79.
 • Wymiana wodociągu i położenie nakładki asfaltowej z częściowym chodnikiem na najdłuższej ulicy w Młoszowej – ul  Florkiewicza(3 etapy).
 • Wymiana sieci wodociągowej w obrębie ul. Krawcówka.
 • Wybudowanie ul. Przy Skarpie wraz z odwodnieniem.
 • Wybudowanie ul. Śliskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
 • Wybudowanie ul. Wrzosowej.
 • Wybudowanie oświetlenia w obrębie skrzyżowania – ul. Florkiewicza, ul. Szembeka, ul. Krakowska.
 • Zamontowanie trzech nowoczesnych wiat przystankowych przy drodze krajowej 79 – ul. Krakowska oraz wybudowanie przystanku autobusowego z wiatą – Młoszowa Studium przy ul. Florkiewicza.
 • Dzięki mojej ogromnej determinacji oraz dużej grupy Młoszowian zwłaszcza z okolic ul. Kamieniec nie dopuściliśmy do budowy wschodniej obwodnicy Trzebini prawie przez środek sołectwa Młoszowa.
 • Poparto mój wniosek i wiosną 2017 r. nasza OSP Młoszowa otrzymała profesjonalny wóz strażacki marki Volvo. Cena zakupu ok 685.000.00 zł.
 • Jesienią 2018 roku wykonano I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ulica Sosnowa, Trzecia w Młoszowej – koszt 552.321.76 zł. W roku 2019 zostanie wykonany II etap w/w inwestycji. 26 lutego 2019 r. ogłoszono przetarg w tej sprawie. W budżecie Gminy na ten cel zarezerwowano 900 tys zł.
 • Końcem roku 2018 wykonano renowacje muru oporowego wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym na kwotę 185.730.00 zł.
 • Od 2011 roku doposażyliśmy z Funduszu Sołeckiego następujące instytucje i organizacje tj. ZSP, WDK, LKS „Ruch”, KGW, OSP Młoszowa oraz TCK Trzebinia.
 • Na potrzeby organizacji imprez integracyjnych zakupiliśmy trzy namioty oraz zestaw na 150 osób(15 ław i 30 ławek) z których korzystają w/w instytucje i organizacje z                                   młoszowskim PUKS-em włącznie.
 •  W 2018 r. z naszego Funduszu Sołeckiego wymalowaliśmy pomieszczenia przedszkola w ZSP na kwotę 25.800.00 zł. Wykonaliśmy projekt doświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoszowskiej – 7.250.00 zł oraz zakupiliśmy do domu kultury dla dzieci piłkarzyki, wyremontowaliśmy stół bilardowy i doposażyliśmy OSP Młoszowa.
 • W roku 2019 z w/w Funduszu za 36.441.00 zł wymalujemy w naszym domu kultury dużą salę z pomieszczeniami przyległymi oraz wyremontujemy parkiet. Na doposażenie OSP przeznaczyliśmy 2000 zł.
 • Co roku latem organizujemy imprezę sportowo-integracyjną Dni Młoszowej z meczami piłkarskimi „Północ – Południe” i wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych a zimą w domu kultury organizujemy zabawę „Młoszowski karnawał”.
 • Przy wsparciu mojego męża Leszka, dbam o estetykę naszego sołectwa. W październiku sfinansowałam z własnych funduszy zakup nowego 1-metrowego korpusu Chrystusa na przydrożny betonowy krzyż w centrum Młoszowej.
 • Montaż monitoringu w centrum wsi i na placu zabaw oraz czterech luster drogowych.
 • Od 2011 r. montaż z Funduszu Sołeckiego 16-stu ulicznych lamp oświetleniowych.

 

Zachęcam do odwiedzania strony internetowej www.mloszowa.com.pl, którą utrzymuje z własnych środków, gdzie można się zapoznać m.in. z historią mojej działalności poprzez różne wpisy, sprawozdania, zdjęcia itp.

Młoszowa jest największym sołectwem w gminie Trzebinia i jest jeszcze wiele do zrobienia. Uważam, że w takim sołectwie jak nasze, stosując zasadę proporcjonalności powinno się realizować co najmniej dwie inwestycje drogowe w ciągu roku. Ponadto trzeba wymienić starą sieć wodociągową na terenie całej wsi poczynając od ul. Pierwszej i ul. Krakowskiej. Wybudować sieć kanalizacyjną w tych miejscach gdzie jeszcze jej niema. Wybudować wreszcie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej dla LKS Ruch Młoszowa. Ponieważ jestem wiernym kibicem LKS „Ruch” Młoszowa, dalej będę wspierać w Samorządzie inwestycje budowy boiska dla naszej drużyny! Przy obecnej reformie szkolnictwa trzeba rozbudować ZSP wraz z salą gimnastyczną lub wybudować osobno przedszkole. Koniecznym jest dogrodzenie placu zabaw przy ul. Florkiewicza, doprowadzenie do niego chodnika od ul. Krakowskiej oraz wybudowanie przy nim parkingu. Trzeba dokonać modernizacji sieci energetycznej w obrębie całego sołectwa m.in. poprzez wymianę słupów. W lutym br. dostałam zapewnienie od Kanclerza AGH w Krakowie, że Zespół Pałacowo-Parkowy ma być udostępniony mieszkańcom jesienią 2019 roku.

Będę godnie odważnie i z szacunkiem reprezentować Wszystkich mieszkańców Młoszowej a nie tylko silne grupy społeczne zrzeszone w różnych organizacjach. Smutne jest to, że wśród nas są osoby, które sieją fałszywą propagandę na mój temat. Apeluje do Wszystkich, którzy popierają moją pracę w charakterze Sołtysa i chcą dalszej jej kontynuacji o pójście do wyborów 17 marca br i poparcie mojej kandydatury. Dziękuje Wszystkim, którzy pomagają mi w mojej pracy samorządowej, a wszystkich niezdecydowanych zapraszam do współpracy.

 

Jestem Jedną z Was – wierna Wyborcom nie układom!

Z poważaniem Bożena Adamczyk

Dodaj komentarz
Script logo