•  

     

Modernizacja linii kolejowej w obrębie Młoszowej

cof

Skontaktowałam się ponownie z przedstawicielem PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. na jakim etapie jest modernizacja linii kolejowej w obrębie sołectwa Młoszowa i co będzie wykonane w 2019 roku.

Zakres realizowanych prac w obrębie Młoszowej to budowa torów kolejowych nr 1 i 2, przebudowa przejazdu przy ul. Szembeka – przewidywana realizacja – jesień 2019 rok, likwidacja przejazdu kolejowego przy ul. Trzeciej – przejazd będzie czynny do końca 2019 roku, budowa wiaduktu kolejowego pełniącego funkcję przejścia pod torami w ul. Trzeciej, budowa drogi objazdowej – łącznika ul. Szembeka i ul. Trzecia – przewidywana realizacja w lecie 2019 rok, przebudowa przepustów kolejowych, likwidacja przejazdu kolejowego przy ul. Na Stawkach oraz przebudowa mostu kolejowego w km 36,363.

Mieszkańcy ul. Trzeciej, Szembeka i przyległych ulic mają obawy, że po modernizacji linii nie będzie przejazdu i zostaną odcięci od centrum wsi gdzie znajduję się m.in szkoła czy kościół. Poprosiłam o oficjalny komentarz w tej sprawie i zapewniono mnie, że przejazd na ul. Szembeka nie ulega likwidacji, a jedynie przebudowie.

SOŁTYS – Bożena Adamczyk

mms_img835779194 (1)

Dodaj komentarz
Script logo