•  

     

MOKSiR w Chrzanowie pozyskał dofinansowanie

Chrzanowski dom kultury pozyskał dofinansowanie z programu "Konwersja cyfrowa domów kultury" na kwotę 147 500,00 zł. Projekt grantowy "(R)ewolucja cyfrowa w domu pełnym kultury - MOKSiR Chrzanów od nowa" jest jednym z najwyżej punktowanych wniosków z 200 zakwalifikowanych pozytywnie.

Zajął 3 miejsce na 1221 złożonych projektów.

 

Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli wzbogacić ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców gminy Chrzanów.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo