Na chrzanowskich drogach trwa akcja "ZNICZ"

 

Wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu w rejonach przycmentarnych. W Chrzanowie zostanie wyłączona z ruchu samochodowego ulica Marchettiego, przy ulicy Balińskiej i Armii Krajowej w Chrzanowie zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania i postoju. Podobna sytuacja będzie w sołectwie Płaza i Balin.

 

 

Źródło: www. chrzanow.pl

Script logo