Najzdolniejsi uczniowie "Ekonomika" dostali stypendia od sponsora

W tym roku szkolnym 5 uczniów otrzymało stypendia. To: Weronika Dudek - technik żywienia i usług gastronomicznych, Oliwia Kasprzyk - technik eksploatacji portów i terminali, Wiktoria Lipka – technik spedytor, Dorota Wójtowicz – technik hotelarstwa, Natalia Ziajka – technik ekonomista.
 
Stypendystami corocznie zostają uczniowie klas trzecich osiągający najlepsze wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych.
 
 
Stypendia zapewniają wsparcie finansowe, są formą nagrody za pracę i wysiłek, stanowią również element motywujący młodzież do nauki. Oprócz stypendiów fundowanych uczniom GÓRKA CEMENT sp. z o. o w Trzebini sponsoruje również zakupy wyposażenia i sprzętu wzbogacających bazę dydaktyczną ZSECh w Trzebini.
 
Ze środków przekazanych przez sponsora doposażono pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt, zakupiono rzutniki do sal lekcyjnych, a także uzupełniono wyposażenie w pracowniach ogólnokształcących.
 
 
Źródło: www.powiat-chrzanowski.pl
Script logo