Namalowali najpiękniejsze dzieła Bożonarodzeniowe i dostali nagrody

W Trzebińskim Centrum Kultury podsumowano XVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny: "Boże Narodzenie - tradycja i współczesność".

Nagrody i dyplomy najzdolniejszym mieszkańcom Województwa rozdał Bartłomiej Gębala, Wicestarosta Chrzanowski oraz Włodzimierz Korczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego.

Źródło powiat-chrzanów.pl

Script logo