•  

     

Nie zapomnij złożyć deklaracji

1 lipca wchodzi w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do CEEB, obejmuje m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.

 

 

Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, jak również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw mają właściciele i zarządcy budynków. Wynika on z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554). Jeśli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła, np. piec węglowy, to złożenie deklaracji będzie zadaniem jego właściciela. Jeśli natomiast budynek ogrzewa ciepło ze wspólnego źródła, deklarację złoży spółdzielnia.

Od 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji właściciel lub zarządca budynku ma 12 miesięcy. Dotyczy to jednak już istniejących obiektów. W przypadku nowo powstałych termin jest dużo krótszy i wynosi zaledwie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Deklaracje będzie można składać:

w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) deklaracja zawiera takie informacje jak:

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
adres e-mail (opcjonalnie).

Jaka jest rola gminy przy składaniu deklaracji?

Deklaracje, które są złożone w formie papierowej urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu. Urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji dostarczonej do urzędu w formie papierowej, dla budynków już istniejących ma 6 miesięcy. W przypadku nowo powstałych budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca urzędnik ma na wprowadzenie danych z deklaracji papierowej do systemu 30 dni.

Więcej informacji o CEEB znajduje się na stronie internetowej zone.gunb.gov.pl/

 

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo