Nowe stawki podatku od nieruchomości

Obowiązujące dziś opłaty lokalne nie były zmieniane od czterech lat. Tymczasem górne granice stawek kwotowych ulegały rokrocznie podwyższeniu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu danego roku podatkowego. Przykładowo, w Trzebini obowiązują aktualnie najniższe w okolicy stawki podatku od gruntów zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej. Wyższe ma Libiąż, Chrzanów, Jaworzno, a nawet Alwernia. Stąd decyzja o ich urealnieniu.

- Mam świadomość, że podnoszenie podatków to mało popularne decyzje. Zawsze tak jest. Ale jako burmistrz biorę odpowiedzialność za realizację budżetu gminy. Samorząd wciąż otrzymuje dodatkowe zadania do realizacji, za którymi najczęściej nie idą odpowiednio duże pieniądze. Do samej tylko oświaty w tym roku dopłacamy około 15 mln zł. W przyszłym roku będzie to prawdopodobnie jeszcze wyższa kwota. Mimo trudnego okresu, w jakim się znaleźliśmy z uwagi na pandemię, chcemy się rozwijać, inwestować. Takie są oczekiwania mieszkańców. Po każdym zebraniu wiejskim czy osiedlowym otrzymuję długą listę zadań do wykonania. Staram się je realizować, ale na to potrzebne są pieniądze – mówił Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.

Po zatwierdzeniu nowych stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, w Trzebini nadal będą obowiązywały jedne z niższych w okolicy. Wpływy do budżetu z tego tytułu zwiększą się o blisko milion złotych.

Projekt_uchwały_w_sprawie_określenia_wysokości_stawek_podatku_od_nieruchomości.pdf 

 

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo