•  

     

Nowe ujęcie wody w Czyżówce

Inwestycja trwała od lipca ubiegłego roku. Obejmowała budowę całej infrastruktury ujęcia wody głębinowej wraz z pompownią wody, zbiornikami wody czystej, infrastrukturą towarzyszącą i siecią wodociągową.

Dzięki tej inwestycji zostanie zwiększone bezpieczeństwo w zakresie dostaw wody i jej ceny dla mieszkańców gminy Chrzanów, Trzebini oraz Libiąża. Jej koszt to prawie 4,2 mln zł, z czego ponad 2,8 mln zł to dofinansowanie uzyskane przez Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w pierwszym naborze Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo