O szczepieniach przeciw COVID-19 w pigułce

W gminie Trzebinia na chwilę obecną są dwa podmioty, gdzie będą odbywać się szczepienia: Vitalis Nowak i Żurakowski s.j. oraz Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita-Jaworzno III sp. z o.o., a także Kadłuczka Sławomir NZOZ "Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia". Pełna lista punktów szczepień z podziałem na województwa dostępna jest na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

Proces produkcji oraz dystrybucji szczepionek będzie stopniowy, dlatego szczepienie społeczeństwa odbywa się etapami.

Kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 będzie dokonywał lekarz na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu z pacjentem, co zostanie udokumentowane w ankiecie i stosownej dokumentacji medycznej. Wyklucza się prowadzenie badania kwalifikacyjnego na zasadzie teleporady.

Szczepionki podawane są domięśniowo, a schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek w odstępie 3 – 4 tygodni w zależności od rodzaju szczepionki lub jednej dawki w przypadku dopuszczenia przez EMA szczepionki jednodawkowej. Pełna ochrona pojawia się po 7 dniach od podania ostatniej dawki szczepionki.

Obecnie realizowany jest etap 0, podczas którego szczepienia otrzymują m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Etap I obejmuje: pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, nauczycieli.

W ramach etapu II szczepionki mają dostać: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

Z kolei w ramach etapu III - przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, pozostała część populacji.

Na szczepienia można się zapisywać poprzez infolinię 989, w swojej przychodni lub przez elektroniczny formularz na stronach związanych z resortem zdrowia.

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajduje się na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje, a także w Narodowym_Programie_Szczepień.pdf.

(oprac. na podstawie Narodowego Programu Szczepień)

 

 

Źródło: www.trzebinia.pl

 

Script logo