•  

     

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Miejskie Towarzystwo Tenisowe Chrzanów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 
Źródło: www.chrzanow.pl
 
 
Script logo