Ogłoszenie o konkursie na lata 2020-2024

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci. 

Źródło powiat-chrzanowski.pl

Script logo