Ogłoszenie o konkursie otwartym

Na podstawie Uchwały nr 117/165/2020 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 listopada 2020 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na prowadzenie od 01 stycznia 2021 roku  do 31 grudnia 2021 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej  niż 23 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

 

Uchwała została zamieszczona w BIP : UCHWAŁA 117/165/2020 Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PLIK DO POBRANIA:

 

Script logo