•  

     

Ogłoszenie o wyniku konkursu

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pod nazwą: Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami” oraz Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim” wyłoniony został podmiot, któremu zostanie powierzona realizacja ww. zadań na podstawie umowy.

Podmiotem tym jest:

Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów

 

Dotacja na powyższe zadanie wynosi  14 500,00 zł

Dodaj komentarz
Script logo