Ośrodki Pomocy Społecznej

Drukuj
PDF
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gęsikowskiego 7
tel. 012-283-11-15 w. 342 i 354

Opieka Pensjonat dla Osób Starszych
ul. Korycińskiego 8
tel. 012- 283-35-65

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 032- 613-40-50

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Topolowa 16 (w szpitalu powiatowym)
32-500 Chrzanów
tel. 032-624-11-30 do32

Ośrodek Pomocy Społecznej
al. Henryka 2/4
32-500 Chrzanów
tel. 032-623-13-71

Centrum Usług Socjalnych. Świetlica Terapeutyczna
ul. Kubusia Puchatka 2
32-500 Chrzanów
tel. 032-623-52-60

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Kol. Stella 14
32-500 Chrzanów
tel. 032-623-73-71

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wiosny Ludów 4
32-500 Chrzanów - Płaza
tel. 032-613-12-91

Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką
ul. Mieszka I 4a
32-500 Chrzanów
tel. 032-623-20-91

Fundacja im. Brata Alberta
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Sokoła 8
32-500 Chrzanów
tel. 032-623-49-70

Hospicjum św. Józefa
Tel. 032-623-11-53

Polski Czerwony Krzyż
Al. Henryka 2/4
32-500 Chrzanów
tel. 032-623-25-49

Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających Opieki
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
32-500 Chrzanów
tel. 032-623-94-64

Salveo Dom Opieki
tel. 032-624-75-97

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Sióstr Służebniczek NMP
ul. Śląska 62a
32-500 Chrzanów
tel. 032-623-49-98

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 9 Maja 2
32-590 Libiąż
tel. 032-627-78-25

Fundacja im. Brata Alberta
Warsztaty terapii Zajęciowej
ul. Piłsudskiego 4
32-590 Libiąż
tel. 032-627-75-31

Noclegownia dla bezdomnych
ul. Kopalniana 5
32-590 Libiąż
tel. 032-793-51-42

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
tel. 032-612-15-10

Eden Dom Opieki
ul. Krakowska 114
Dulowa
tel. 032-613-85-05

Parafialne Zespoły Caritas
- przy parafii w Sierszy
tel. 032-612-21-96
- przy parafii w Krystynowie
tel. 032-711-56-23

Polski Komitet Pomocy Społecznej
koło w Trzebini
Rynek 18
32-540 Trzebinia
tel. 032-612-13-42

Świetlica Plus
ul. 24 Stycznia 47
32-540 Trzebinia
tel. 032-611-06-19
(placówki SP 4, SP 6, SP 8, Dom Harcerza przy ul. Kościuszki)

Fundacja Dobry Start
ul. Piłsudskiego 1a
32-540 Trzebinia
tel. 032-753-39-84

Stowarzyszenie familia Memento
ul. Aleksandrowicza 8
Karniowice
tel. 032-613-80-22

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Ziemi Chrzanowskiej PROCURA
Tel. 032-611-08-26

Newsletter