Ostrzeżenie pogodowe

Urząd Miejski w Chrzanowie Biuro ds. Bezpieczeństwa ostrzega o przewidywanych zjawiskach / zagrożeniach:

Script logo