Otwarty konkurs ofert


Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pod nazwą: Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami” oraz Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim”

więcej informacji na www.powiat-chrzanowski.pl/aktualnosci/2019-02-26-otwarty-konkurs-ofert.html

Dodaj komentarz
Script logo