•  

     

Półmetek głosowania w Chrzanowskim Budżecie Obywatelskim

Ideą powstania Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie była chęć oddania głosu mieszkańcom. Właśnie dzięki czynnemu uczestnictwu, poprzez zgłaszanie albo głosowanie, można mieć realny wpływ na projekty, jakie zostaną zrealizowane w kolejnym roku, a co za tym idzie realnie przyczynić się do zmian zachodzących w naszej gminie.

Jak oddać swój głos? To bardzo proste!

  1. Prawo udziału w głosowaniu w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec gminy Chrzanów. W przypadku głosowania przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 16 lat konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego (plik do pobrania(Nowe okno)(Link do innej strony)).
  2. Głosowanie przeprowadzane jest za pomocą platformy cyfrowej poprzez formularz on-line(Nowe okno)(Link do innej strony).
  3. Dla osób nieposiadających dostępu do sieci Internet uruchomione zostały stacjonarne punkty głosowania, umożliwiające oddanie głosu przy pomocy platformy cyfrowej. Wykaz stacjonarnych punktów(Nowe okno)(Link do innej strony).
  4. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie od jednego do trzech zadań z listy zadań podlegających głosowaniu.
  5. Każdy mieszkaniec gminy Chrzanów może zagłosować wyłącznie raz.
  6. Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu ma obowiązek podać swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że głosowanie będzie nieważne.

Głosowanie trwa do 30 września.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo