Pomóż ocenić stan gospodarki turystycznej po sześciu miesiącach pandemii COVID-19

Każdy może pomóc wypełniając ankietę umieszczoną pod linkiem: https://stan-gospodarki-tur.webankieta.pl//r/1

Pytania dotyczą oceny sytuacji i działań z poziomu całego przedsiębiorstwa. Nie trzeba podawać danych finansowych, a jedynie procentowe.

Realizacja badania sondażowego nie powinna zająć więcej niż 10 minut (ankietę można też przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niej później – powrót następuje automatycznie do przerwanego miejsca).

Państwa opinia jest niezwykle istotna, ponieważ pomoże ocenić sytuację podmiotów z branży turystycznej, a wyniki badania będą stanowić wsparcie do opracowania informacji i analiz dla Departamentu Turystyki MRPiT oraz mogą przyczynić się do wypracowania rozwiązań potrzebnych branży turystycznej.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, a wyniki zostaną przeanalizowane zbiorczych zestawień statystycznych zgodnie z przepisami o tajemnicy statystycznej.

 

Źródło: powiat-chrzanowski.pl

Script logo