Powiat: Ankieta dla organizacji pozarządowych działających w Małopolsce

Województwo Małopolskie realizuje badania ankietowe z zakresu działalności organizacji pozarządowych współpracujących z Polakami i Polonią za granicą.

Ankieta dla organizacji pozarządowych działających w Małopolsce
Zarząd Województwa Małopolskiego zwraca się z prośbą o pomoc w realizacji badania, które posłuży do kształtowania polityki Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy Polonii i Polakom za granicą. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:https://www.malopolska.pl/samorzad/organizacje-pozarzadowe

Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 25 lutego 2019 roku.

Powiat Chrzanowski, http://www.powiat-chrzanowski.pl/, http://www.powiat-chrzanowski.pl/aktualnosci/2019-02-21-ankieta-dla-organizacji-pozarzadowych-dzialajacych-w-malopolsce.html

Script logo