Powiat chrzanowski otrzymał dofinansowanie na przebudowę dróg w gminach: Libiąż i Alwernia

Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec wręczył staroście, burmistrzom i wójtowi symboliczne czeki potwierdzające dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat chrzanowski otrzymał 1 524 843 zł na przebudowę dróg powiatowych: ul. Edukacyjnej w Brodłach (gmina Alwernia) oraz ul. Nadwiślańskiej i ul. Broniewskiego w Gromcu (gmina Libiąż).

Potraficie sięgać po te środki. To powód do dumy - podkreślił wicewojewoda Zbigniew Starzec. 

Fot. Burmistrz Alwerni Beata Nadzieja-Szpila, starosta Andrzej Uryga, wicewojewoda Zbigniew Starzec, burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek, burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk i wójt Babic Radosław Warzecha

Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymał powiat chrzanowski i gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.

Powiat chrzanowski wnioskował o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Zakres robót na ul. Edukacyjnej w Brodłach obejmuje: przebudowę pobocza i nawierzchni (wraz ze wzmocnieniem i poszerzeniem), budowę odcinka chodnika, wykonanie sygnalizacji na przejściu dla pieszych i poprawę odwodnienia pasa drogowego zostanie. 
Przebudowana zostanie również ul. Nadwiślańska i ul. Broniewskiego w Gromcu. Zakres robót przewiduje: przebudowę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem i poszerzeniem, przebudowę istniejącego pobocza, budowę odcinka chodnika, wykonanie sygnalizacji na przejściu dla pieszych oraz wyniesionego przejścia dla pieszych i poprawę istniejącego odwodnienia pasa drogowego.

Źródło powiat-chrzanowski.pl

 

Script logo