•  

     

Powiat Chrzanowski przekazał sprzęt komputerowy do chrzanowskich liceów

Starosta Andrzej Uryga oraz Wicestarosta Bartłomiej Gębala przekazali do dwóch chrzanowskich liceów 13 laptopów (6 komputerów do I LO, 7 do II LO).

 

Powiat chrzanowski otrzymał blisko 45 tys. zł dofinansowania na zakup 13 komputerów z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste przekazanie laptopów w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. Od lewej: Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga, Dyrektor I LO w Chrzanowie Bożena Bierca, Dyrektor II LO w Chrzanowie Andrzej Bieda oraz Wicestarosta Bartłomiej Gębala

 

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

Źródło: www.powiat-chrzanowski.pl

Script logo