Przymiarki do wrotkowiska

Do końca września ma być gotowa dokumentacja budowy Trzebińskiego Centrum Rozrywki w Domu Kultury w Myślachowicach.

Projekt to wspólny pomysł Jarosława Okoczuka, Burmistrza Miasta Trzebini oraz Adama Potockiego, dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury. W budynku powstanie profesjonalna sala do jazdy na wrotkach z oświetleniem i nagłośnieniem. Naturalnie będzie też wypożyczalnia wrotek. Plany zakładają również otwarcie kawiarni oraz bawialni dla dzieci wraz z wewnętrznym placem zabaw i częścią aktywną. Inwestycja zakłada ponadto remont toalet i dostosowanie budynku domu kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową i uzyskaniem pozwolenia na budowę gmina zleciła wyłonionej w przetargu spółce LW Uniprojekt z Trzebini. Koszt opracowania wynosi 129 150 zł.

Niedawno burmistrz Jarosław Okoczuk spotkał się z projektantami, by zapoznać się z postępem prac. Zapewnili, że idą zgodnie z planem. Dokumentacja ma być gotowa do końca września.

Roboty budowlane powinny się rozpocząć w przyszłym tak, by całość była gotowa w połowie 2020 roku.

O udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji burmistrz wiosną zwrócił się do władz powiatu chrzanowskiego. Radni powiatowi opowiedzieli się na tak. W tym roku przekazali 100 tys. zł, w kolejnym – 300 tys. zł. Resztę pokryje gmina.

Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki wiąże się z koniecznością przeniesienia oddziału biblioteki z domu kultury. Docelowo mieścić się będzie w budynku pobliskiego ośrodka zdrowia w Myślachowicach.

Trzebinia.pl

Dodaj komentarz
Script logo