Skorzystaj z ulgi podatkowej dla swojej firmy

Gmina Chrzanów uczestniczy w projekcie "Standardy obsługi inwestora w Małopolsce", którego partnerem jest Krakowski Park Technologiczny. Polska Strefa Inwestycji (PSI) to ustawowy instrument wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje.

W jego ramach przedsiębiorcy otrzymują od 10 do 15 lat na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej, niezależnie od wielkości firmy, którą prowadzą. Co więcej, inwestycja może być usytuowana gdziekolwiek w Małopolsce (nie tylko na terenie dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych).

 

Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?
Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

 

Więcej informacji

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo