•  

   

Sprawozdanie z debaty społecznej, która odbyła się w dniu 5 kwietnia 2019 w Klubie „Pegaz” w Chrzanowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ to był temat ewaluacyjnej debaty dotyczącej problemu parkowania pojazdów, niewłaściwego oznakowania dróg w mieście, wykonawstwa ścieżek rowerowych, problem poruszania  się motocyklistów, spożywania alkoholu w miejscach publicznych i zakłóceń w porach wieczorowo-nocnych.

Wybór tematu podyktowany był omówieniem podczas tej ewaluacji problemów zgłoszonych przez mieszkańców.

Podczas spotkania zaprezentowano wnioski  i rekomendacje  mieszkańców z poprzedniej debaty, która odbyła się w dniu 14.03.2018 r. oraz  analizę stanu bezpieczeństwa i porządku KPP  w Chrzanowie za miesiąc styczeń i luty 2019 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018, celem  wypracowania  z społeczeństwem i zaproszonymi gośćmi kierunków wzajemnej współpracy.   

W debacie udział wzięli mieszkańcy miasta Chrzanowa, Zastępca Burmistrza m i gm. Chrzanów, Prezes oraz Zastępca Prezesa Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Chrzanowie, przewodniczący Rady Osiedla Niepodległości i Trzebińska oraz przedstawiciele Policji; Naczelnik Wydziału Prewencji KPP, asystent WRD KPP, Kierownik Rewiru Dzielnicowych, Rzecznik Prasowy KPP, dzielnicowi osiedla Południe oraz moderator inspektor Wydziału Prewencji KPP.

Podczas dyskusji mieszkańcy miasta Chrzanowa zgłosili następujące problemy;

 • mało miejsc do parkowania przy ul. Niepodległości  i ul. Kardynała Wyszyńskiego  w Chrzanowie
 •  stojące od dłuższego czasu wraki samochodów
 • zmiana oznakowania przy sklepie „Tesco” i częstsze patrole w tym miejscu, z uwagi na łamanie znaku przez kierowców
 • nadal jazda motocyklistów z nadmierną prędkością i na jednym kole na całej ciągłości ul. Szpitalnej i prośba o częstsze kontrole patroli policyjnych. 
 • brak możliwości dojazdu pojazdów uprzywilejowanych do klatek schodowych i apel do mieszkańców,  aby w rozmowach i spotkaniach między sobą przekazywali informacje o nieblokowaniu przez prywatne samochody dojazdu do klatek schodowych  pojazdów uprzywilejowanych
 • nasilone  podpalania kontenerów na śmieci i graffiti na ścianach bloków
 • montaż monitoringu w miejscach zagrożonych
 • brak synchronizacji sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej 79 na wysokości sklepu „Kaufland”
 • zmiana dzielnicowych na rejonach służbowych

 

Mieszkańcy zgłosili następujące rekomendacje dla Policji uwzględniające wnioski z debaty;

- dzięki współpracy pomiędzy Burmistrzem m.i gm. Chrzanów a Policją będą założone inteligentne światła na obwodnicy

- patrole z Wydziału Ruchu Drogowego w godzinach porannych i popołudniowych dyslokowane będą  na ul. Szpitalnej

- możliwość założenia monitoringu w miejscach zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami z podglądem w jednostce Policji

- z uwagi na skargi mieszkańców dot. spożywania alkoholu w pawilonach przy ul. Mieszka I 9 następuje demontaż wiaty, aby nie sprzyjały bywalcom do spożywania napojów alkoholowych w pasażu

- przydział rejonów służbowych dzielnicowym, zgodnie z podziałem na dzielnicowych miejskich i wiejskich,

- wszczynanie postępowań karnych za nie zatrzymywanie się motocyklistów do kontroli drogowej

Uczestnikom debaty rozdano kwestionariusze ankiety ewaluacyjnej, w których dokonali oceny debaty oraz odnotowali opinie, uwagi i tematy, które zdaniem mieszkańców powinny zostać poruszone na kolejnej debacie.

Dodaj komentarz
Script logo