Sukces pracowników trzebińskiej biblioteki

Renata Nowotarska i Sylwia Cygnar, pracujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini, realizowały projekt „O finansach w ...Bibliotece” i zajęły II miejsce w konkursie.

Doceniono ich innowacyjne podejście do projektu, efektywne i twórcze podejście do edukacji finansowej oraz zaangażowanie w przeprowadzenie założeń projektu.

Przy realizacji projektu pracownice biblioteki nawiązały współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Trzebini oraz z Zakładem Karnym w Trzebini.

Była to 6-ta edycja projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego celem zwiększenie u osób 50+ umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości internetowej.
Jest to kolejny już sukces. W 4-ej edycji nasza Biblioteka zdobyła I miejsce.

Źródło trzebina.pl

Script logo