Święta Barbara została patronką Libiąża

Pięknym podsumowaniem jubileuszu 50-lecia uzyskania praw miejskich jest ustanowienie św. Barbary patronką Libiąża. Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, który uczestniczył w libiąskich uroczystościach, podkreślał jak szczególne to wydarzenie w historii miasta.
Kult św. Barbary jest znany na całym świecie. Jest czczona m.in. jako patronka dziewic, artylerzystów i górników, a że Libiąż to miasteczko górnicze jej kult jest tu szczególnie silny.

– Propozycja, by to właśnie ta święta została patronką Libiąża, była naturalna. W rozmowach ze mną wielu mieszkańców przyznawało, że nie wyobraża sobie innego patrona. Jesteśmy przecież gminą górniczą, a to do tej świętej górnicy zawsze się zwracają. Mamy w Libiążu parafię św. Barbary oraz ulicę jej imienia. Sam z zawodu jestem górnikiem i moje pierwsze kroki na kopalni zawsze kieruję do cechowni, gdzie znajduje się obraz św. Barbary – mówi burmistrz Libiąża Jacek Latko.

Inicjatywa ustanowienia św. Barbary patronką Libiąża spotkała się z poparciem lokalnego duchowieństwa oraz radnych. W kwietniu tego roku libiąska rada miejska jednogłośnie przegłosowała uchwałę w tej sprawie. Później stosowne pismo trafiło do metropolity krakowskiego, który poparł propozycję i wystąpił do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Sakramentów Świętych w Watykanie.
– Pomysł ustanowienia św. Barbary patronką Libiąża spotkał się z akceptacją Papieża Franciszka. To ogromna radość i zaszczyt dla Libiąża oraz wspaniałe dopełnienie tegorocznego jubileuszu. Na 50-lecie uzyskania praw miejskich, Libiąż zyskał też patronkę – św. Barbarę. To wyraz szacunku dla całej libiąskiej społeczności – podkreśla ks. Michał Kliś, proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Libiążu, który osobiście zabiegał w Watykanie o pomyślny finał sprawy.

Warto podkreślić, że niektóre miasta czekają na ustanowienie patrona dwa, trzy lata. W Libiążu formalności udało się dopełnić w ciągu kilku miesięcy.
Uroczystość na której oficjalnie ogłoszono św. Barbarę patronką Libiąża, a ks. Tomasz Szopa, kanclerz krakowskiej kurii, odczytał dekret watykańskiej kongregacji odbyła się 29 listopada, kilka dni przed Barbórką. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości na czele z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim.

– Ta uroczystość to wielka radość. Pan burmistrz mówił, że św. Barbara to naturalna patronka dla Libiąża. I rzeczywiście to jest oczywiste, gdy wniknie się w historię tej ziemi. W panoramie miasta widać cztery wieże: dwie kościelne i dwie kopalniane. Przypominają o tajemnicy chrześcijańskiego życia. Ora et labora czyli módl się i pracuj. Dwie rzeczywistości: modlitwy i pracy – w sposób niewiarygodnie głęboki wiąże ze sobą w Libiążu postać św. Barbary. Dwie wieże kościelne mówią o modlitwie, a dwie kopalniane wskazują, że tu z powierzchni ziemi w jej głąb zmierzają od wielu dziesięcioleci kolejne pokolenia górników, którzy pracują głęboko pod ziemią, wykuwając swój los i los swoich najbliższych. Z tej głębi ziemi, z głębi materialnego świata, unosi się ich modlitwa za przyczyną św. Barbary – mówi arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Podczas nabożeństwa zorganizowanego w Kościele pw. Św. Barbary w Libiążu poświęcił płaskorzeźbę św. Barbary dłuta Jerzego Chodania, która stanie w Urzędzie Miejskim w Libiążu, w specjalnie przygotowanym i widocznym miejscu. Co roku 4 grudnia w Libiążu będzie obchodzony dzień patronki miasta.

– Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Libiąż ma patronkę. Dziękuję Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi za wstawiennictwo u Papieża Franciszka, dziękuję za pomoc księdzu Stanisławowi Pasternakowi, a przede wszystkim proboszczowi Michałowi Klisiowi i skarbnik Teresie Litwińskiej za zaangażowanie – podkreśla burmistrz Jacek Latko.
Jest przekonany, że to historyczne wydarzenie to także szansa na rozwój miasta w nowym kierunku. Zadeklarował, że samorząd podejmie starania, by uchwalić zgodny z zasadami heraldyki herb i inne insygnia miasta Libiąża. Ma się w nich pojawić postać św. Barbary.

– Mam nadzieję, że powstanie również lokalny przysmak kojarzony ze św. Barbarą – uśmiecha się burmistrz.

Źródło: www.libiaz.pl

Script logo