To będzie dobry rok dla Myślachowic

Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki to jedno z wielu zadań planowanych do realizacji w tym roku w Myślachowicach. O tym, co jeszcze będzie robione we wsi, burmistrz powiedział mieszkańcom osobiście.

Burmistrz Jarosław Okoczuk wraz z zastępcą Mirosławem Cholewą i sołtysem Jackiem Wochiem wizytują budynek szkoły w Myślachowicach. Przyjęła ich dyrektor Agnieszka Godyń.

Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, spotkał się z przedstawicielami rady sołeckiej, UKS Błyskawice, szkoły, przedszkola, parafii, by omówić z nimi zrealizowane zadania i dowiedzieć się, jakie są ich oczekiwania na przyszłość. Odwiedził także szkołę, przedszkole, ośrodek zdrowia, wizytował kilka ulic we wsi, gdzie mieszkańcy od lat proszą o asfalt.

- Spotkania w terenie są dla mnie bardzo ważne. Przede wszystkim dlatego, że mam wtedy okazję porozmawiać z mieszkańcami, usłyszeć, na czym im zależy, z czego są zadowoleni, z czego nie. Ten głos jest dla mnie najważniejszy – podkreśla Jarosław Okoczuk.

Burmistrz zaczął od wizyty na drogach, gdzie zakończyła się ich regulacja prawna. Był między innymi na ul. Słonecznej, która na odcinku 400 metrów ma być przebudowana jeszcze w tym roku. Spotkał się także z mieszkańcami ul. Ostra Góra, gdzie regulacja prawna gruntów pod częścią drogi dobiega końca. Poinformował, że jeszcze w tym roku przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej, co umożliwi podjęcie dalszych działań.

myslachowice ostra góra

Na ul. Ostra Góra we wsi. W tym roku ma powstać dokumentacja projketowa budowy drogi

- W wielu przypadkach nie remontujemy dróg nie dlatego, że nie chcemy. Właśnie z uwagi na nieuregulowany stan prawny, nie możemy tego zrobić. Dlatego apeluję do mieszkańców, by dopełnili formalności i przekazywali gminie swoje gruntu pod drogami, z których korzystamy przecież wszyscy – prosi burmistrz Okoczuk.

Mieszkańcy czekają też na kolejny etap zagospodarowania terenu za domem kultury. Zdaniem sołtysa Myślachowic Jacka Wocha, który towarzyszył burmistrzowi, są duże szanse, by boisko do siatkówki, koszykówki czy siłownia na świeżym powietrzu powstały jeszcze w tym roku.

- Projekt dotyczący dofinansowania tej inwestycji został złożony do Lokalnej Grupy Działania. Jesteśmy dobrej myśli – sygnalizuje sołtys.

Ma też nadzieję, że w tym roku powstanie projekt przebudowy skrzyżowania w centrum wsi. Gotowa jest już koncepcja.

- Dlatego trzeba działać. To inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wierzę jednak, że i gmina i powiat także przekażą pieniądze na ten cel – podkreśla. I zapowiada kolejne zadanie. Elvita NZOZ Trzebinia planuje remont na pierwszym piętrze ośrodka zdrowia w Myślachowicach.

- Współpraca z urzędem i burmistrzem Trzebini naprawdę dobrze się układa. Mamy gotowy wieloletni plan inwestycyjny i krok po kroku go realizujemy. Jeszcze przed wyborami wspólnie z Jarosławem Okoczukiem wizytowaliśmy Myślachowice, rozmawiając z mieszkańcami. Nie obiecywaliśmy rzeczy nierealnych. Mówiliśmy tylko o tym, co jest możliwe do zrobienia i teraz Jarosław Okoczuk, już jako burmistrz, to realizuje – komentuje sołtys Jacek Woch.

myslachowice przedszkole

Burmistrz odwiedził też przedszkole

Podczas spotkania omówiono także zrealizowane zadania. Wśród najważniejszych należy wymienić remont drogi dojazdowej w centrum sołectwa wraz z wydzieleniem miejsc postojowych, wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania w centrum Myślachowic, remont sieci wodociągowej na ul. Górnej, remont boksu garażowego w budynku OSP, doświetlenie przejść na pieszych na ul. Olkuskiej, remont części chodnika wraz z wymianą krawężnika przy ul. Olkuskiej, wymianę drzwi w kaplicy cmentarnej.

- Nie wolno zapominać też o zadaniach zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego. W ubiegłym roku przekazaliśmy w sumie 38 441 zł na remont sali lekcyjnej w budynku szkoły oraz remont korytarza i klatki schodowej w przedszkolu – podkreśla sołtys i już dziś zaprasza mieszkańców do udziału w zebraniu wiejskim. Odbędzie się 16 marca, o godz. 17.00, w Domu Kultury w Myślachowicach.

 

Źródło trzebinia.pl

 

Script logo