•  

     

Trzebinia: Nowa struktura organizacyjna

Z dniem 1 marca br. nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Trzebini.

urzad miasta

Zgodnie z zapowiedziami, Burmistrz Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk ogłosił zmiany w strukturze organizacyjnej magistratu. Planując zmiany kierował się założeniem, by struktura była jak najbardziej przejrzysta i czytelna oraz aby nie było wątpliwości jaki wydział czy jednostka powinny się zająć rozwiązaniem konkretnego problemu.

 

Zmianom uległ obszar spraw społecznych, gdzie utworzono Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki. Wydziałowi podlegają dwa referaty: Referat Zdrowia i Spraw Społecznych, Referat Sportu, Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wyodrębnione zostało Biuro ds. Działalności Gospodarczej.

 

Dotychczasowy Wydział Promocji, Współpracy z Zagranicą, Sportu i Turystyki został przekształcony na Wydział Promocji i Kultury. Ujęty w nim Referat Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą, prowadzić będzie sprawy związane z promocją Gminy Trzebinia i współpracą zagraniczną z miastami partnerskimi, a w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa z gminnymi instytucjami kultury Trzebińskim Centrum Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną.

 

Reorganizacja obejmie również dziedzinę związaną z rozwojem miasta i planowaniem inwestycji, która do tej pory była rozproszona w kilku komórkach. Wydziałowi podlegają dwa referaty: Referat Inwestycji, Remontów i Funduszy Zewnętrznych oraz Referat Dróg i Transportu Publicznego.

Script logo